Gündem

Piyasadan haberler

ARZUM… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.2.8. sayılı maddesi hükmü uyarınca, Şirketin “Yönetici Sorumluluk Sigortası” poliçesi 1.000.000 USD teminat tutarı ile düzenlenmiş olup, kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.

DGKLB… Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim… Şirket Yönetim Kurulu tarafından 23 Mayıs 2018 tarihinde, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa’dan geri alımının yapılmasına ilişkin karar alınmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır. Şirket bu kapsamda 6 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) Borsa İstanbul’dan 1.020.000 TL nominal değerli Doğtaş Kelebek hissesi satın almıştır. Bugün gerçekleştirilen işlem sunucunda Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 2.837.846 TL’ye ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı % 0,0081).

DZY, DZYMK, BIOEN… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin halka arzına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan İzahnamesi’nin 27.4. Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde Halka Arz Eden Ortaklar (Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından 06/05/2021 tarihinde 18,00 TL birim fiyatla 1.875.000 adet BIOEN pay alış emri açılış seansında günlük geçerli olarak gönderilmiş ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 18,00 TL birim fiyatla 276.431 adet BIOEN pay alımı gerçekleştirilmiştir.

KONTR… Şirket 9 Nisan 2021 tarihli açıklamasında “ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş’ ye ait ODAŞ Şanlıurfa Doğalgaz Santrali’nin Özbekistan-Khorezm’e taşınması ve toplamda 174 MW enerji santrali ile 110 kV trafo merkezinin Özbekistan’da kurulması ile ilgili tüm mühendislik, elektrik, mekanik, saha kurulum, montaj, demontaj ve relokasyon kapsamları için ODAŞ Enerji CA -Özbekistan ile EPC çerçeve anlaşması yapılmıştır. Söz konusu iş için ODAŞ CA Özbekistan firması ile tüm mühendislik, mevcut santralde bulunan makine, türbin, trafo merkezi ve tüm teknoloji paketlerinin sökümü, bakımı, yeni lokasyon için projelendirilmesi ve projeye uygun şekilde Özbekistan sahada kurulum ve uygulanması , yeni santral için gerekli inşaat kapsamları, enerji nakil hattı ile yüksek gerilim kablo ve karşı merkez trafo merkezi kapsamları için toplam 30.133.500 USD (Otuz Milyon Yüz Otuz Üç Bin Beş Yüz Amerikan Doları) bedel üzerinden anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna ve sayın yatırımcılara saygıyla duyurulur.

LUKSK… Fabrikada kullanmış olduğumuz mevcut büküm makinalarımızın daha düşük enerji tüketimi olan büküm makineleri ile değiştirilmesine ilişkin VAP-2021/05 nolu projemiz T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI / Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmıştır, projenin tamamlanması ile enerji verimliliğimizin artması, maliyetlerimizin düşmesi sayesinde pazarda daha rekabetçi olacağımızı ve daha önemlisi ülkemiz ve dünyamız adına sürdürülebilirlik çalışmalarına şirketimizin vermiş olduğu katkılara devam edeceğimizi öngörmekteyiz.

MTRKS… Kar Payı Dağıtımına İlişkin Güncelleme… Brüt: 0,2564102 Net: 0,2179486 Teklif Edilen Tarih: Belli Değil. Kar dağıtımında imtiyazlı pay grubu yoktur. NIBAS… Ankara Gölbaşı’nda prefabrike bina inşasına yönelik işveren Aslan Yapı ve Tic. A.Ş. ile Şirket arasında 05.05.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV dahil 1.180.000 TL olup, işin süresi 2 aydır.

PRKAB… 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yapılan DB.KAB.19 referanslı 400 kV Çanakkale Boğaz (Lapseki 3-Sütlüce 3) Geçişi & İzmit Körfez (Hersek-Dilovası) Geçişi Denizaltı Kablo Bağlantı İşleri Projeleri ihalesi için Şirket ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. ‘nin oluşturduğu DB.KAB. 19 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu ve İhalenin teknik değerlendirme aşamasında olduğu ve 02.04.2021 tarihinde de ihaleye verilen teklifin süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. TEİAŞ’ın talebi üzerine ihaleye verilen teklifin geçerlilik süresi tekrar uzatılmış olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

 RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 06.05.2021 tarihinde düzenlenen ”Gaziantep İli Nizip İlçesi Menderes Mahallesi 452 Konut, 1 Adet Taziye Evi İnşaatları, Yunusemre Mahallesi 47 Konut İnşaatları ve Şehitkamil ilçesi 1 Etap 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” ihalesine katılmıştır. 118.976.000,00 TL teklif sunarak katılımcılar arasında 13. en düşük teklifi vermiştir.

SUMAS… Şirket yenileme yatırımları kapsamında 26.11.2020 tarihinde KAP’ta açıklamış olduğu 420.000,00 € bedelle Yongalama Makinası ve 550.000,00 € bedelle Pres Çercevesi satın alma ve nakliye işlemleri tamamlanmış olup makinaların tamamı 06.05.2021 tarihinde fabrikaya gelmiştir.

TRGYO… Kurucu Ortaklarımızdan ve Yönetim Kurulu Başkanımız Aziz Torun tarafından Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin sermayesinin %12.50’sini temsil eden C Grubu 125.000.000 TL nominal değerli payların tamamının ya da bir kısmının İkincil Piyasa veya Piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nun onayına sunulduğu kamuya duyurulmuştu. Aziz Torun’a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul’un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934923 Mehmet Torun’a ait payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin Kurul’un 29.04.2021 tarihli ve 23/710 sayılı toplantısında onaylanan pay satış bilgi formu ekte yer almakta olup, ilgili paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülecektir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934924 Yongalama Makinası hali hazırda kulandığımız eski yongalama makinamızın yedeği olarak en kısa sürede devreye alınarak kullanıma hazır hale getirilecektir. Pres Çerceveleri değişimi için belli bir süre fabrikamızda üretimin durdurulması gerekmektedir.Bekleyen siparişlerimizdeki yoğunluk nedeniyle üretimin durdurulması bugünlerde pek mümkün olmadığı için Pres Çercevelerinin değişimi ileriki bir tarihte bir program dahilinde yapılacaktır. Yenileme yatırımı olduğundan Pres Çercevelerinin hali hazırda değişmemesi üretimde herhangi bir aksamaya yol açmayacaktır. Pres Çercevelerinin değişimi ile ilgili program netleştiğinde gereki açıklama yapılacaktır.

TRILC… Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen tıbbı malzeme İlaç alımı ihalesinde Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Turkfleks markamızla serum ihalesi 9.963.912,64 TL ile firma uhdesinde kalmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu