Ekonomi

Piyasadan haberler

 AKYHO… Şirketin % 51 oranında ortağı olduğu ”Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”’nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısında nakit sermaye artırımına ilişkin, yeni pay alma haklarının kullanım esaslarını belirleyen Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ‘nin sermayesinin 100.000,00 TL’sından, 40.000.000,00 TL’sına nakden karşılanmak suretiyle çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, -Yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmek suretiyle katılarak, yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına, -Toplam sermaye koyma borcunun daha önce taahhüt edilmiş 51.000 TL. sermayeye ek olarak 24.949.000,00 TL. Ödeme yapılmış ve 25.000.000 ,00 TL. ye çıkarılmıştır. -Şirket Akdeniz Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklığı ”Milya Endüstri Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”’ndeki oranı %62.50 olmuştur. Yeni sermayenin tescil ve ilanı 27.04.2021 tarih /10317 saylı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

BIMAS… Yönetim Kurulu’nun, 8 Mart 2021 tarihli tavsiye niteliğindeki 2020 yılı kar payı dağıtım tutarını artırma kararı alması… Teklif Edilen Tarih: 20.05.2021 Brüt: 2,0000000 Net: 1,7000000 Teklif Edilen Tarih: 17.11.2021 Brüt: 2,0000000 Net: 1,7000000

DGKLB… Yönetim Kurulu 27.04.2021 tarihinde (bugün) Şirket merkezinde şu kararları almıştır: Şirketin yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere; 1) Senegal’de “Doğtaş Kelebek Mobilya Senegal Ltd. Şti.” unvanlı, 1.000.000 CFA (Batı Afrika Frankı) ödenmiş sermayeli yeni bir şirket kurulmasına, 2) Sayın Ozan Doğan’ın Genel Müdür ve Sayın Ömer Güzgeren Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmalarına ve kuruluş işlemleri için yetkili kılınmalarına karar verilmiştir.

DJIST… QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun 27/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye artırım bilgileri sunulmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931145

DITAS… Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk… Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 28.04.2021 Brüt: 0,0230769 Net: 0,0196153

DOHOL… Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi hk… Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 28.04.2021 Brüt: 0,0687826 Net: 0,0584652 (Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28.04.2021 olarak düzeltilmiştir.)

 ESEN, NATEN… T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Aksaray – 2 (10MW) ihalesi için 23,00 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 10 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ankara – 1 (20MW) ihalesi için 22,30 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 20 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES – 3 İhalesi lisans toplamı 30 MW olmuştur. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin YEKA GES-3 ihalesinde, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ankara – 2 (20MW) ihalesi için 20,00 Kuruş/kWh ile en iyi teklifi vererek yarışmayı kazandığı bildirilmiştir. Şirket 20 MW GES lisansı almaya hak kazanmıştır. Bu yarışma ile beraber hak kazanılan YEKA GES – 3 İhalesi lisans toplamı 50 MW olmuştur.

 

GLYHO… Şirketin sermaye artırımına ilişkin başvuru dosyası bugün Sermaye Piyasası Kurulu’na teslim edilmiştir.

 IDEAS… Şirketin 21.10.2020 tarih ve 09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL’sına çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. maddelerinin tadil edilmesi, 21 ve 22. maddelerinin çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na 22.10.2020 tarihi itibarıyla başvuruda bulunulmuştur. Esas Sözleşme tadili 24.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. 20.04.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.27.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

KERVT… Şirketin 31/12/2020 yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’na göre ticari zararı oluştuğundan 2020 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

LKMNH… Bağlı Ortaklık Geri Alım Programı Süresinin Dolması… Bağlı Ortaklık, LOKMAN HEKİM VAN SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 2018 yılında başlayan geri alım programının 3 yıllık süresi tamamlandığından sonlanmıştır.

MARKA… Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerin tamamının katılımı ve oybirliğiyle alınan 09.04.2021 tarih ve 13 numaralı kararıyla; Şirket tarafından, “Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi”‘nin sermayesini temsil eden payların %51’ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmış olan 26.02.2021 tarihli Değerleme Raporu’nda bulunan değer üzerinden toplam 6.748.001,00 TL ‘sına Ali Fuat Ünver’den nakden ve peşinen satın alınmasına, Toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilen “Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi”‘nin sermayesini temsil eden payların %51’ine denk gelen 6.748.001 adet payların tamamının devir işleminin tescili ve ilanı 27.04.2021 tarih ve 10317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olup satın alma işlemi tamamlanmıştır.

 RALYH… Şirket Bağlı Ortaklıklarından HERA TEKNİK YAPI A.Ş., Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı tarafından 27.04.2021 tarihinde düzenlenen ve Yaklaşık Keşif Tutarı 117.840,00 TL olan ” Zonguldak Girişim Küçük Sanayi Sitesi 74 İşyeri yapım İşi” ihalesine katılmıştır. %3.33 tenzilat indirim oranında teklif sunarak katılımcılar arasında 5. en düşük teklifi vermiştir.

SEKFK… Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL ‘den 100,000,000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup; 27.04.2021 tarih ve 10137 sayılı resmi gazetede ilan edilmiştir.

SNKRN… 27.04.2021 tarihli Tahsisli Sermaye Artırımı Başvurusuna ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hakkında… -Şirketin 27.500.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1-TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 7.849.206-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, 372.448,42.- TL nakden,3.127.551,58.-TL Bülent Çobanoğlu’nun nakit karşılığı alacaklarından mahsup edilmek suretiyle toplam satış tutarı 3.500.000.00.-TL karşılığındaki payların, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyatın %20 fazlası olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 3.500.000,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına, -İhraç edilecek payların tamamının Borsa’da işlem gören nitelikte (B) Grubu imtiyazsız pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU’na tahsis edilmesine, -Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Bülent Çobanoğlu’na Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurulmasına, -Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin 3.500.000,00 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine, -Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 TRCAS… Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.04.2021 tarih ve 2021/08 sayılı kararı uyarınca; Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 31 Aralık 2020 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu’nda, Net Dönem Zararı nedeniyle “Net Dağıtılabilir Kar” oluşmadığından, kar dağıtılmamasına ilişkin teklifin 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ZOREN… 05.04.2021 tarihli açıklamaya istinaden, geçmiş yıllar zararları sebebiyle kâr dağıtımı yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında Genel Kurul’da pay sahiplerine bilgi verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931372

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu